Oxal Ds.Flex
  • Oxal Ds.Flex

Oxal DsFlex Komp. A + Komp. B dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca

461,25 zł brutto
Brutto

Dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca

• elastyczny ze zdolnością pokrywania rys
• wodoszczelny do 1,5 bar
• wysoka odporność na działanie siarczanów, alkaliów oraz mrozu
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• znakomita przyczepność do podłoża
• elastyczna konsystencja po zmieszaniu

opakowanie

Zastosowanie:

• jako izolacja zewnętrzna ścian w strefie przyziemia
• do wykonywania izolacji pod okładziny ceramiczne
• jako podłoże uszczelniające pod powłoki bitumiczno - kauczukowe Nafuflex

Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich luźnych części, oleju, kurzu i  innych materiałów, utrudniających przyczepność. Przed naniesieniem materiału Oxal DS flex podłoże powinno być odkurzone i powierzchniowo suche, nośne i wolne od substancji działających rozdzielająco. W przypadku bardzo nierównego i porowatego podłoża zaleca się wyrównanie. Małe nierówności < 5 mm muszą zostać uprzednio wypełnione przy pomocy Oxal DS flex lub zaprawa mineralną DS HS. Do wypełnienia dużych nierówności >5 mm używa się natomiast gruboziarnista zaprawę Oxal SPM. Do błyskawicznej naprawy przecieków wody należy zastosować trwałą zaprawę tamponażową MC-Fix ST.

25 kg Oxal DS flex /proszek/ należy połączyć, wolno dosypując, z 10 kg Oxal DS flex /emulsja/ i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż mieszanina osiągnie jednorodną konsystencję bez grudek, odpowiednią do urabiania. Należy przy tym zachować czas mieszania ok. 2 minut. Po czym pozostawić na ok. 5 minut i ponownie przemieszać.

Oxal DS flex można nanosić niezwykle oszczędną metodą natryskową. W przypadku pytań dotyczących tej metody prosimy skontaktować się z naszymi doradcami technicznymi i Pierwszą warstwę Oxal DS flex nanosi się pacą stalową lub ławkowcem w takiej ilości, aby powierzchnia została pokryta szczelnie. Rogi i łamane brzegi należy wykańczać szczególnie starannie. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić przy pomocy pacy lub pędzla po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Świeżo naniesioną zaprawę Oxal DS flex w okresie wiązania trzeba chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci (słońce, wiatr, wysokie temperatury). Na zewnątrz należy świeżą zaprawę chronić również przed deszczem. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przed zewnętrznymi uszkodzeniami. Do wypełniania wykopu pod budowę nie wolno używać przedmiotów spiczastych i o ostrych kantach, gruzu budowlanego, grubego żwiru, grysu itp.

Stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać z wodą ani ze świeżą zaprawą w celu ponownego zastosowania! Nie urabiać w temperaturach poniżej +5°C.Należy przestrzegać obowiązującej wytycznej WTA 4-6-98 „Uzupełniające uszczelnianie przyziemi i fundamentów” oraz „Wytyczne planowania i wykonania uszczelnienia budowli przy pomocy mineralnych zapraw uszczelniających” a także „Wytyczne do wykonania izolacji pod okładziny i płytki budowlane.