Estrifan SN 10
  • Estrifan SN 10

Estrifan SN 10 wylewka samopoziomująca

116,85 zł brutto
Brutto

Samorozlewna i samopoziomująca zaprawa wyrównująca do podłoży

• gotowa do użycia – wystarczy wymieszać z wodą
• wzbogacona tworzywem sztucznym
• możliwość nałożenia warstwy o gr. do 15 mm w jednym cyklu roboczym
• niska emisja wg VOC, niska zawartość chromianów
• możliwość szybkiego oddania do użytku

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• wyrównywanie powierzchni posadzek z jastrychu cementowego, betonowego oraz podłoży z ceramiki, kamienia naturalnego oraz sztucznego
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• posadzki z ogrzewaniem podłogowym
• podkład pod okładziny podłogowe, tj. płytki, wykładzinę

Podłoże musi być chropowate, nośne, nasiąkliwe i pozbawione elementów, utrudniających przyczepność. Rysy o szerokości od 0,2 mm należy wypełnić dwukomponentową żywicą epoksydową w płynie, jak np. Estrifan RIS. Większe wgłębienia i wykruszenia należy wyrównać mineralną zaprawą – Estrifan SN 60 T. Aby zapewnić dobrą przyczepność należy zastosować mineralną warstwę sczepną Estrifan- Haftbrücke lub w przypadku cienkich warstw płynny grunt Estrifan Grund T 15. W każdym przypadku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w kartach technicznych konkretnych produktów. Na 24h przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. W zależności od przeznaczenia i obszaru zastosowania zaprawy Estrifan SN 10 należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

Do czystego pojemnika należy wlać ok 5,5 l czystej wody. Zawartość worka 25 kg (Estrifan SN 10) należy stopniowo wsypywać do wody, ciągle mieszając. Najlepiej do tego celu użyć mieszadła wolnoobrotowego (max 400 obr./min.). Optymalne są mieszadła z dwoma przeciwbieżnie obracającymi się łopatkami np. beba Mischer B7, Collomix RGE 162 Duo itp. Czas mieszania wynosi minimum 3 min. Proces mieszania można uznać za zakończony w momencie uzyskania homogenicznej zaprawy. W celu zapewnienia stabilności parametrów należy mieszać tylko całe worki. Odpowiednią ilość wody należy dokładnie odmierzyć kubkiem z miarką. Ilość ta powinna być stała na każdy worek, ponieważ wahania w ilości wody zarobowej mogą prowadzić do przebarwień materiału.

Po zakończeniu procesu mieszania zaprawę Estrifan SN 10 należy pozostawić przez ok. 1 min. aby dojrzała. Następnie nanosi się ją na wyschniętą powłokę gruntującą Estrifan Grund T 15 lub matowo wilgotną warstwę sczepną Estrifan- Haftbrücke. Aby zapobiec tworzeniu się rys i skórki w miejscach łączeń zaprawy z różnych zarobów należy zadbać o ciągłość prac. Przed utworzeniem skórki powierzchniowej materiał należy odpowietrzyć wałkiem kolczatką. W ten sposób zapewnia się również optymalne rozprowadzenie materiału na podłożu.

Świeżo nałożoną zaprawę Estrifan SN 10 podczas procesu wiązania należy chronić przed wszelkiego rodzaju obciążeniami (np. przeciągami, bezpośrednim nasłonecznieniem, dużymi wahaniami temperatury, wilgocią, zbyt wczesną eksploatacją). Powierzchnie poddane chemicznym i mechanicznym obciążeniom w wyniku zużycia eksploatacyjnego ulegają ścieraniu. Zaleca się regularną kontrolę i konserwację powierzchni.