Estrifan SN 25
  • Estrifan SN 25

Estrifan SN 25 wylewka samopoziomująca

121,46 zł brutto
Brutto

Samorozlewna i samopoziomująca zaprawa do podłoży

• gotowa do użycia – wystarczy wymieszać z wodą
• wzbogacona chemicznie
• samorozlewna i samopoziomująca
• możliwość nałożenia warstwy o gr. od 5 do 25 mm w jednym cyklu roboczym
• możliwość szybkiego oddania do użytku

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• wyrównywanie powierzchni posadzek z jastrychu cementowego i betonu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń • prefabrykowane garaże betonowe
• posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Podłoże musi być chropowate, nośne, nasiąkliwe i pozbawione elementów, utrudniających przyczepność. Rysy o szerokości od 0,2 mm należy wypełnić dwukomponentową żywicą epoksydową w płynie, jak np. Estrifan RIS. Większe wgłębienia i wykruszenia należy wyrównać zaprawą Estrifan SN 25. Aby zapewnić dobrą przyczepność należy zastosować mineralną warstwę sczepną Estrifan Haftbrücke lub w przypadku cienkich warstw płynny grunt Estrifan Grund T 15. W każdym przypadku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w kartach technicznych poszczególnych produktów. Na 24h przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. W zależności od przeznaczenia i obszaru zastosowania zaprawy Estrifan SN 25 należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

Do czystego pojemnika należy wlać ok. 4,25 l czystej wody. Zawartość worka 25 kg (Estrifan SN 25) należy stopniowo wsypywać do wody, ciągle mieszając. Najlepiej do tego celu użyć mieszadła wolnoobrotowego (max 400 obr./min.). Optymalne są mieszadła z dwoma przeciwbieżnie obracającymi się łopatkami np. Beba Mischer B7, Collomix RGE 162 Duo itp. Czas mieszania wynosi minimum 3 min. Proces mieszania można uznać za zakończony w momencie uzyskania homogenicznej, płynnej zaprawy. W celu zapewnienia stabilności parametrów należy mieszać tylko całe worki. Materiału, który zdążył związać nie wolno ponownie rozrabiać z wodą i używać.

Po zakończeniu procesu mieszania zaprawę Estrifan SN 25 należy pozostawić przez ok. 1 min. aby dojrzała. Następnie nanosi się ją na wyschniętą powłokę gruntującą Estrifan Grund T 15 lub matowo wilgotną warstwę sczepną Estrifan Haftbrücke. Aby zapobiec tworzeniu się rys i skórki w miejscach łączeń zaprawy z różnych zarobów należy zadbać o ciągłość prac. Przed utworzeniem skórki powierzchniowej materiał należy odpowietrzyć wałkem kolczatką. W ten sposób zapewnia się również optymalne rozprowadzenie materiału na podłożu. Do nanoszenia zaprawy Estrifan SN 25 można użyć pompy.

Świeżo nałożoną zaprawę Estrifan SN 25 podczas procesu wiązania należy chronić przed wszelkiego rodzaju obciążeniami (np. przeciągami, bezpośrednim nasłonecznieniem, dużymi wahaniami temperatury, wilgocią, zbyt wczesną eksploatacją). Powierzchnie poddane chemicznym i mechanicznym obciążeniom w wyniku zużycia eksploatacyjnego ulegają ścieraniu. Zaleca się regularną kontrolę i konserwację powierzchni.