Estrifan SN 60 T
  • Estrifan SN 60 T

Estrifan SN 60 T szpachla do naprawy posadzek

166,05 zł brutto
Brutto

Zaprawa jastrychowa na bazie cementu

• jednokomponentowa – wystarczy wymieszać z wodą
• modyfikowana polimerem
• o niewielkim skurczu
• możliwość pompowania pompami typu miksokret
• możliwość szybkiego oddania do użytku
• łatwa do wygładzenia, zarówno ręcznie jak i przy użyciu mechanicznych zacieraczek
• po stwardnieniu mrozoodporna
• do warstw o grubości od 10 mm do 60 mm

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• wyrównywanie powierzchni posadzek z jastrychu cementowego i betonu
• wyrównywanie i wykonywanie jastrychu na powierzchniach pochyłych np. rampy
• wykonywanie jastrychu na warstwie rozdzielającej i jastrychu zespolonego wewnątrz i na zewnątrz budynków

Na 24h przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. W zależności od przeznaczenia i obszaru zastosowania zaprawy Estrifan SN 60 T należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

Przed ułożeniem jastrychu zespolonego w celu poprawy przyczepności konieczne jest zastosowanie mineralnej warstwy sczepnej Estrifan Haftbrücke. Wskazówki dotyczącego prawidłowego przygotowania podłoża znajdują się w karcie technicznej produktu Estrifan Haftbrücke

W przypadku jastrychu na warstwie antyadhezyjnej nie jest konieczne zastosowanie warstwy sczepnej. Podłoże musi być równe, nośne i umożliwiać naniesienie jednorodnej warstwy.

Do czystego pojemnika należy wlać 2,3 l czystej wody. Należy pamiętać, że zaprawa Estrifan SN 60 T jest na bazie cementu i mogą wystąpić różnice w zapotrzebowaniu na wodę. Zawartość worka 25 kg (Estrifan SN 60 T) należy stopniowo wsypywać do wody, ciągle mieszając. Najlepiej do tego celu użyć mieszadła wolnoobrotowego (max 400 obr./min.). Optymalne są mieszadła z dwoma przeciwbieżnie obracającymi się łopatkami np. Beba Mischer B7, Collomix RGE 162 Duo itp. Dopuszczalne jest również mieszanie w betoniarce o przymusowym mieszaniu zarobu. Czas mieszania powinien wynosić 2- 3 min. Materiał powinien osiągnąć konsystencję „wilgotnej ziemi”. Materiału, który zdążył związać nie wolno ponownie rozrabiać z wodą i używać. Świeżo naniesionej zaprawy, która zaczęła już twardnieć nie można zacierać ani ponownie obrabiać.

Estrifan SN 60 T nanosi się jednowarstwowo na świeżą warstwę sczepną. Podczas zastosowania zaprawy Estrifan SN 60 T temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić minimum +5°C.

Świeżo nałożoną zaprawę Estrifan SN 60 T podczas procesu wiązania należy chronić przed wszelkiego rodzaju czynnikami zewnętrznymi (np. przeciągami, bezpośrednim nasłonecznieniem, dużymi wahaniami temperatury, wilgocią, zbyt wczesną eksploatacją). W wyniku obciążenia wilgocią, spowodowanym np. deszczem lub rosą materiału nie w pełni związanego może dojść do powstania jasnych przebarwień na powierzchni. Ogrzewanie podłogowe można uruchomić dopiero po całkowitym związaniu zaprawy, tj. po 28 dniach. Temperaturę zasilania można zwiększać każdego dnia o maksimum 5 °C. Po 3 dniach utrzymania maksymalnej temp. zasilania należy stopniowo ją redukować.