SX 481 E
  • SX 481 E

SX 481 E masa/szpachla klejąca na bazie żywic epoksydowych

224,88 zł brutto
Brutto

Szpachla klejąca na bazie żywic epoksydowych

• dobra przyczepność
• wysokie parametry wytrzymałości
• nie zawiera rozpuszczalników
• dwuskładnikowa
• trwałe działanie

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• klejenie elementów: betonowych, z kamienia naturalnego, stali, drewna, ceramiki, z tworzyw sztucznych (przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu)
• naprawa uszkodzonych elementów betonowych oraz wyrównywanie powierzchni betonowych
• wypełnianie pustek, szczelin

Podłoże musi być czyste, suche, i wolne od luźnych elementów, kurzu, smarów oraz wszelkich innych materiałów, utrudniających przyczepność.

Przed każdym zastosowaniem szpachli klejącej SX 481 E należy przeprowadzić badanie podłoża. Wytrzymałość na rozciąganie przygotowanego podłoża nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm². Wilgotność powierzchni chłonnych nie może przekraczać 4%.

Przed zastosowaniem produktu SX 481 E należy połączyć oba jego komponenty (bazowy i utwardzacz) w odpowiednich proporcjach a następnie dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (ok. 300-400 obr./ min.). Można zastosować ogólnie dostępny rodzaj mieszadła. Komponent B wsypuje się do naczynia z komponentem A. Należy dokładnie opróżnić opakowania po obydwu komponentach, a następnie wymieszać bardzo dokładnie obydwa składniki aż do momentu uzyskania homogenicznej masy. Po wymieszaniu masę należy przełożyć do czystego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. Rozrobiony materiał należy zużyć w podanym czasie zachowania jego własności roboczych.

Po zakończeniu prac lub w przypadku dłuższych przerw postojowych cały wykorzystywany sprzęt należy natychmiast wyczyścić za pomocą odpowiedniego środka, zawierającego rozpuszczalnik (np. MC-Verdünnung EP).

Zużycie materiału, czas urabialności, jak również pozostałe dane techniczne zależą od temperatury i właściwości danego obiektu. Stosując produkty, zawierające reaktywne tworzywa sztuczne duże znaczenie ma temperatura otoczenia oraz podłoża. Przy niskich temperaturach z reguły należy liczyć się z opóźnioną reakcją, tzn. czas urabialności oraz twardnienia wydłużają się stosunkowo do normalnych warunków klimatycznych (temp. 20°C i względna wilgotność 65%). Oddziaływanie substancji chemicznych oraz wpływ światła mogą doprowadzić do zmian w odcieniu powłoki, co z reguły nie ma wpływu na właściwości i użyteczność produktu. Powierzchnie wystawione na oddziaływanie czynników chemicznych i mechanicznych podlegają eksploatacyjnemu zużyciu (ścieraniu). Produkt SX 481 E nie jest przeznaczony do łączeń o dużym statecznym konstrukcyjnym znaczeniu. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, zawartymi na opakowaniu produktu SX 481 E oraz w karcie charakterystyki.