Donnitil Concretex 101 (30 l) - Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do urządzeń budowlanych

2 403,08 zł brutto
Brutto

WYSOCE SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY - 30l

 • Do czyszczenia betonomieszarek i narzędzi

 • Do usuwania zanieczyszczeń betonowych z:

- maszyn budowlanych
- narzędzi budowlanych
- betonowozów

 • Do rozpuszczania zanieczyszczeń po hydraulicznie wiążących spoiwach, wapnie i innych materiałach

Karta techniczna - Donnitil Concretex 101

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z MLECZKA CEMENTOWEGO

Obszary zastosowań:

 • Do czyszczenia betonomieszarek i narzędzi

 • Do usuwania zanieczyszczeń betonowych z:

- maszyn budowlanych
- narzędzi budowlanych
- betonowozów

 • Do rozpuszczania zanieczyszczeń po hydraulicznie wiążących spoiwach, wapnie i innych materiałach

Właściwości produktu:

 • Środek czyszczący do zabrudzeń po materiałach związanych cementem

 • Rozcieńczalny z wodą w proporcji 1:5

 • O natychmiastowym działaniu

 • Chroni maszyny i narzędzia przed korozją

 • Bezchlorkowy

 • Klasa zagrożenia skażenia wody: 1 (niskie zagrożenie)

Wskazówki dotyczące aplikacji:

Donnitil  Concretex 101 jest środkiem czyszczącym urządzenia  budowlane  z  resztek  mleczka cementowego 

Obróbka

Donnitil  Concretex  101  w  zależności  od  stopnia zabrudzenia  stosuje  się  w  postaci  rozcieńczonej    z wodą w proporcji do 1:5.  

Optymalną  proporcję  mieszania  należy  dobrać  po wykonaniu powierzchni próbnej. 

Nanoszenie

Przygotowany  roztwór  nanosi  się  przy  pomocy szczotki,  ławkowca  lub  pędzla  na  dobrze  zwilżone podłoże. 

Po krótkim czasie działania zaleca się wspomóc ten proces  mechanicznie  np.  szczotką  drucianą.  Przy szczególnie  silnych  zanieczyszczeniach  Donnitil Concretex  101  nanosi  się  wielokrotnie  aż  do całkowitego usunięcia zabrudzeń. 

Po każdym cyklu działania powierzchnie czyszczone należy dokładnie zmyć wodą usuwając resztki Donnitil Concretex  101.  Donnitil  Concretex  101  zawiera dodatkowe  substancje  chroniące  maszyny  i urządzenia  przed  korozją.  W  celu  długotrwałej ochrony  powierzchni  zaleca  się  konserwację  przy użyciu produktów z serii Intaktin. 

Donnitil Concretex 101 nie uszkadza błon śluzowych. Ręce i oczy należy chronić przy pomocy rękawic i okularów ochronnych! 

Wskazówka

Powszechnie  występujące  w  sprzedaży  lakiery  i uszczelnienia  generalnie  nie  ulegają  uszkodzeniom przy  stosowaniu  Donnitil  Concretex  101  jednakże zaleca  się  przeprowadzenie  próby  działania  w konkretnych przypadkach.  

Pliki do pobrania