Nisiwa SN
  • Nisiwa SN

Emcephob SN (dawniej Nisiwa SN) impregnat do betonu i kamienia

2 055,95 zł brutto
Brutto

Środek do impregnacji:

• zawiera rozpuszczalniki
• odporny na działanie alkaliów
• gotowy do użycia
• odporny na działanie deszcze zacinającego
• nanoszony za pomocą pędzla lub natrysku
• wysoka zdolność wnikania
• wysycha nie klejąc się
• nie tworzy powłoki
• zapobiega tworzeniu się wykwitów oraz zabrudzeniom fasad
• zmniejsza ryzyko powstania uszkodzeń na powierzchniach betonu

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• impregnacja powierzchni wiązanych cementem oraz powierzchni alkalicznych
• impregnacja betonu licowego lub elementów betonowych prefabrykowanych
• impregnacja szpachli do kosmetyki betonu
• impregnacja nasiąkliwych fasad z:
- cegły licowej i wapiennopiaskowej
- kamienia naturalnego
- tynku
• ochrona wyrobów ceramicznych i dachówek

Ze względu na odporność na alkalia Nisiwę SN można nanosić na bardzo świeży beton.

Podłoże musi być czyste, mocne, nośne i wolne od elementów, utrudniających przyczepność. Lekko wilgotne podłoża nie wpływają negatywnie na przyczepność, jednakże nie mogą być one mokre. Należy jednak pamiętać, że głębokość wnikania preparatu jest znacznie większa na suchym podłożu. Występujące rysy należy naprawić a następnie usunąć wykwity. Szczeliny dylatacyjne i złącza należy uszczelnić odpowiednim materiałem uszczelniającym. Przed rozpoczęciem impregnacji należy zabezpieczyć powierzchnie, które nie będą jej podlegać, w szczególności okna i drzwi. Zabrudzenia preparatem (np. na szybach) najlepiej natychmiast usunąć za pomocą środka czyszczącego MC-Reinigungsmittel U.

Impregnat do kamienia Nisiwa SN nanosi się za pomocą miękkiego pędzla, ławkowca lub natrysku (np. opryskiwacz ogrodniczy z odpornymi na rozpuszczalniki wężami i uszczelkami) aż do nasycenia podłoża. W celu zapewnienia 100% nasycenia powierzchni pionowych impregnację przeprowadza się od dołu do góry. Zużycie materiału zależy od nasiąkliwości podłoża oraz sposobu aplikacji preparatu i wynosi ok. 200- 500 ml/m² w jednym cyklu roboczym. Z uwagi na hydrofobowe działanie produktu Nisiwa SN powierzchnie zaimpregnowane preparatem nie nadają się jako podłoże dla innych warstw, np. malarskich. Nisiwa SN zawiera palny rozpuszczalnik, dlatego podczas zastosowania oraz przechowywania produktu należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

Impregnacja kamienia powoduje wzmocnienie materiału i zapobiega jego uszkodzeniom. Skuteczny impregnat do kamienia sprawia, że nie wnika w niego wilgoć, a także jest on chroniony przed działaniem pleśni czy owadów. Impregnacja kamienia przeprowadzona środkiem chemicznym z naszej oferty nie powoduje tworzenia się dodatkowej powłoki. Stosując proponowany impregnat do kamienia, mogą mieć jednak Państwo pewność, że ryzyko uszkodzeń betonu będzie minimalne. Dzieje się tak dzięki wysokiej zdolności wnikania impregnatu w powierzchnię kamienia.

Nisiwa SN 25 L