Estrifan RiS
  • Estrifan RiS

Estrifan RiS preparat do naprawy pęknięć i rys w betonie

1 130,37 zł brutto
Brutto

Żywica epoksydowa do zalewania rys w jastrychu i betonie

• dwukomponentowa żywica epoksydowa • podwójny kartusz 400 ml
• nanoszony specjalnym pistoletem RIS-Jet
• nie zawiera rozpuszczalników
• o niskiej lepkości
• wysoka zdolność penetracji w rysy i pustki
• nie wymaga dodatkowego mieszania
• łatwy i czysty sposób wbudowania

opakowanie

Zastosowanie produktu:

• impregnacja mikropęknięć
• wypełnianie rys i pustek na powierzchniach z jastrychu oraz betonu

Rysy oraz pustki, które należy wypełnić muszą być suche i czyste. Zabrudzenia w szczelinach należy usunąć przemysłowym odkurzaczem lub bezolejowym powietrzem pod ciśnieniem. Niezwiązane elementy na krawędziach rys również należy usunąć.

Kartusze umieszcza się w specjalnym pistolecie RIS-Jet zgodnie z instrukcją. Pistolet należy trzymać pionowo, usunąć metalową tarczę wyciskową i odkręcić nakrętkę nasadową. Zarówno pistolet jak i kartusze należy trzymać pionowo otworem do góry, w przeciwnym razie może dojść do wypłynięcia niewymieszanego materiału.

Materiał przechodząc przez pistolet dociskany jest przez statyczne mieszadło w wyniku czego zostaje wymieszany. Prawidłowo wymieszany materiał ma zieloną barwę. Aby mieć pewność, że przy zastosowaniu nowego mieszadła cały materiał przechodzący przez mieszadło jest w pełni homogeniczny i jednorodny nie zaleca się stosowania pierwszych kilku cm3 wyciśniętego materiału. Jeżeli zużyta zostanie tylko część zawartości podwójnego kartusza należy odłączyć statyczne mieszadło i zamknąć kartusz. Należy to zrobić w taki sposób aby uniknąć cofnięcia się materiału z mieszadła do kartuszy. Niewymieszany materiał w kartuszy można wykorzystać w późniejszym czasie nakładając nowe mieszadło.

Wypełnianie rys za pomocą żywicy Estrifan RIS odbywa się poprzez impregnację. Materiał, który nie wniknął w rysę oraz świeżą, żywiczną powierzchnię wypełnionej szczeliny należy posypać suszonym piaskiem kwarcowym (o uziarnieniu 0,1-0,3 mm) aby umożliwić połączenie z kolejnymi warstwami.

Zużycie, czas urabialności oraz właściwości techniczne w dużym stopniu zależą od temperatury oraz konkretnego obiektu. Zawsze należy przestrzegać informacji zawartych w karcie „Ogólne wskazówki dotyczące zastosowania żywic epoksydowych z serii Estrifan”. Oddziaływanie czynników chemicznych oraz światła może doprowadzić do przebarwień, które z reguły nie mają wpływu na działanie produktu. Powierzchnie obciążone chemicznie i mechanicznie ulegają podczas eksploatacji ścieraniu. Zalecane są regularne kontrole i konserwacje na bieżąco. Przed zastosowaniem produktu Estrifan RIS należy zapoznać się z informacjami, znajdującymi się na etykiecie produktu oraz w karcie bezpieczeństwa.