naprawa naroży środkiem REPAROXYD SB
  • naprawa naroży środkiem REPAROXYD SB

Reparoxyd SB szybkotwardniejąca zaprawa akrylowa

265,31 zł brutto
Brutto

Szybkotwardniejąca zaprawa na bazie akrylu.

• dwukomponentowa
• wysokie parametry wytrzymałości wczesnych i końcowych
• szybko osiąga nośność, odporna na ścieranie
• wodoszczelna (w konsystencji ciekłej)
• odporna na starzenie, wpływ czynników atmosferycznych oraz mróz
• urabialna w temperaturach ujemnych

opakowanie

Zastosowanie:

- naprawa naroży i krawędzi betonowych elementów prefabrykowanych
- wypełnianie raków i jam skurczowych w betonie
- naprawa stopni schodów, krawężników, krawędzi peronów itp.

Podłoże na spoiwie cementowym musi być suche i oczyszczone z wszelkich substancji pogarszających przyczepność (np. oleje do smarowania deskowań, pył oraz luźne, niezwiązane cząstki). Przy ujemnych temperaturach podłoże należy wcześniej odmrozić i osuszyć. Wytrzymałość powierzchni na rozciąganie musi być zgodna z obowiązującymi przepisami technicznymi. (Patrz karta „Ogólne wskazówki do stosowania Reparoxyd – podłoże i obróbka podłoża”.

Dwa komponenty: proszkowy i płynny należy wymieszać ze sobą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do momentu uzyskania homogenicznej masy. W celu uzyskania żądanej konsystencji zaprawy można odpowiednio zmieniać w określonym zakresie ilość dozowanego komponentu płynnego.

Jako warstwę sczepną nanosi się MC-Top Primer S. Po jej stwardnieniu nanosi się Reparoxyd. Wiązanie na niezagruntowanym betonie zależy od chłonności podłoża betonowego i nałożonej warstwy Reparoxyd (po ok 1h przy 20 °C) Zaprawę nanosi się w zależności od jej przeznaczenia kielnią lub szpachlą.

Niska temperatura wrzenia reaktywnego roztworu powoduje zwiększone ciśnienie pary. W związku z tym należy zadbać o dobrą wentylacje w pomieszczeniach zamkniętych. W miejscu pracy należy wyeliminować wszelkie możliwe źródła zapłonu. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z materiałami zapalnymi.